PLX AA - Targa metacrilato trasparente A/A

PLX AA - Targa metacrilato trasparente A/A

 
PLX AA - Targa metacrilato trasparente angoli arrotondati taglio lucido di laser
  • PLX AA1 - 400 x 300 mm Sp. 10 mm
  • PLX AA2 - 300 x 200 mm Sp. 10 mm
  • PLX AA3 - 200 x 150 mm Sp. 10 mm