DISCHI OTTONE

DISCHI OTTONE

  • 33-S - Disco 33 giri in ottone silver ø 300 mm
  • 33-O - Disco 33 giri in ottone ø 300 mm
  • 45-S - Disco 45 giri in ottone silver ø 175 mm
  • 45-O - Disco 45 giri in ottone ø 175 mm
  • CD-S - CD in ottone silver ø 120 mm
  • CD-O - CD in ottone ø 120 mm